Rantai Makanan 食物链

Rantai makanan ialah hubungan makanan antara spesies dalam satu ekosistem atau tempat tinggal. Siratan makanan pula ialah gabungan beberapa rantai makanan. Ini kerana jarang sekali sesuatu sumber makanan dimakan oleh hanya satu jenis hidupan sahaja.
Semua rantai makanan bermula dengan autotrof, sama ada tumbuhan ataupun mikroorganisma.

Link video yang berkaitan dengan Rantai Makanan:

http://youtu.be/bmsa6uhMFgE


没有评论:

发表评论